مهارت بدون آموزش بدست نمی آید آخرین دوره های آموزشی توت لاین را از دست ندهید دوره های آموزشی

آخرین آموزشها

شبیه سازی تخریب با افزونه Cell Fracture در بلندر
شبیه سازی تخریب با افزونه Cell Fracture در بلندر
۲۳ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
آشنایی با Rotation mode در بلندر
آشنایی با Rotation mode در بلندر
۱۴ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
مدلسازی و انیمیت مکعب روبیک در بلندر
مدلسازی و انیمیت مکعب روبیک در بلندر
۱۰ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
کنترل انیمیشن با Action Constraint در بلندر
کنترل انیمیشن با Action Constraint در بلندر
۰۱ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
کنترل HDRI با آبجکت در بلندر
کنترل HDRI با آبجکت در بلندر
۱۰ شهریور ۹۹ ادامه مطلب
مدلسازی و رندر طناب در بلندر
مدلسازی و رندر طناب در بلندر
۰۳ شهریور ۹۹ ادامه مطلب
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش چهارم
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش چهارم
۰۳ اردیبهشت ۹۹ ادامه مطلب
تغییر و سوئیچ نمای دوربین در بلندر
تغییر و سوئیچ نمای دوربین در بلندر
۲۹ فروردین ۹۹ ادامه مطلب
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش سوم
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش سوم
۲۰ فروردین ۹۹ ادامه مطلب
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش دوم
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش دوم
۰۶ فروردین ۹۹ ادامه مطلب
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش یکم
بررسی تغییرات بلندر 2.81 بخش یکم
۰۱ فروردین ۹۹ ادامه مطلب