آخرین مقالات

مهمترین قابلیت های بلندر 3.3
مهمترین قابلیت های بلندر 3.3
۲۵ شهریور ۰۱ ادامه مطلب
وبسایت های رایگان دانلود تکسچر
وبسایت های رایگان دانلود تکسچر
۲۰ شهریور ۰۱ ادامه مطلب
شش نکته برای یادگیری بهتر
شش نکته برای یادگیری بهتر
۳۰ فروردین ۰۱ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 3.0
مهم ترین تغییرات بلندر 3.0
۰۴ بهمن ۰۰ ادامه مطلب
هنر یادگیری | چطور بهتر یاد بگیریم؟
هنر یادگیری | چطور بهتر یاد بگیریم؟
۱۴ مهر ۰۰ ادامه مطلب
روند ساخت پروژه Little Paradise با بلندر
روند ساخت پروژه Little Paradise با بلندر
۲۰ مرداد ۰۰ ادامه مطلب
از بین این همه نرم افزار، چرا بلندر؟!
از بین این همه نرم افزار، چرا بلندر؟!
۰۲ مرداد ۰۰ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.93
مهم ترین تغییرات بلندر 2.93
۱۵ خرداد ۰۰ ادامه مطلب
هفت ویژگی هنرمندان موفق
هفت ویژگی هنرمندان موفق
۲۶ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.92
مهم ترین تغییرات بلندر 2.92
۰۶ فروردین ۰۰ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.91
مهم ترین تغییرات بلندر 2.91
۰۴ اسفند ۹۹ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.90
مهم ترین تغییرات بلندر 2.90
۱۶ مهر ۹۹ ادامه مطلب
روند ساخت پروژه Tasty Cherries با بلندر
روند ساخت پروژه Tasty Cherries با بلندر
۱۳ شهریور ۹۹ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.83
مهم ترین تغییرات بلندر 2.83
۰۳ مرداد ۹۹ ادامه مطلب
6 نکته مهم برای نورپردازی بهتر
6 نکته مهم برای نورپردازی بهتر
۰۵ تیر ۹۹ ادامه مطلب
مهم ترین تغییرات بلندر 2.82
مهم ترین تغییرات بلندر 2.82
۰۴ خرداد ۹۹ ادامه مطلب
وقتی برای یادگیری ندارم!
وقتی برای یادگیری ندارم!
۱۴ اردیبهشت ۹۹ ادامه مطلب
پنج تغییر مهم در بلندر 2.8
پنج تغییر مهم در بلندر 2.8
۲۱ فروردین ۹۹ ادامه مطلب
شروع کار با نرم افزار بلندر
شروع کار با نرم افزار بلندر
۰۱ فروردین ۹۹ ادامه مطلب